Leaderprojekt


Effektivisering och produktutveckling på Söråsen


Hösten 2017 sökte vi och blev beviljade ett Leader projekt.

Målet med projektet är:
- Att anpassa samt utöka produktionslokalen genom renovering och införskaffande av ny utrustning för ett effktivare och ergonomiskt bättre flöde.

- Införskaffa utrustning och kunskap för produktutveckling inom mathantverks området.

- Upprätta informations och marknadsförings material för nya och gamla produkter.